Michal Laško

Čarodějnický rej v DS Panorama

V odpoledních hodinách se dne 29. 4. 2014 senioři z našeho domova sešli na zahradě abychom společně oslavili Čarodějnický rej a postavili májku. Vystoupily mažoretky z Tachova, hrála hudba. K malému občerstvení byly opékané buřty a limonáda. Počasí nám přálo a akce se pěkně podařila.

Turnaj společenských her v DS Panorama

Domov seniorů Panorama pořádal 27. 3. 2014  Turnaj společenských her, kterého se účastnili také senioři z Domova pro seniory Panenská a z Domova pro seniory Kurojedy. Karetní hry byly zastoupeny hrami Prší a Žolíky, dále se soutěžilo ve hře Člověče nezlob se a v Pexesu. V každé kategorii obdrželi soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech diplomy a věcné ceny.

Den matek v DS Panenská

Ke Dni matek – vystoupily v dopoledních hodinách u nás v DS děti ze ZŠ Hornické Tachov. Děti si pro seniorky připravily malý dárek a pásmo písní, básní, tanečního vystoupení. V odpoledních hodinách proběhlo v DS posezení při harmonice, kávě a zákusku. Zahrát přišli pan Bohuslav a pan Nekvapil. Při hře na harmoniku seniorky zpívaly a některé si i zatancovaly. Všichni se moc hezky bavili.

DS Panenská – Velikonoce

Jako každý rok, se senioři připravovali na Velikonoce. Pekli velikonoční perníčky, beránka, malovala se vajíčka a nechybělo ani pletení pomlázek. Uvařila se také káva a povídalo se o velikonočních zvycích.

Solná jeskyně

Senioři si opět jeli zarelaxovat do solné jeskyně v Mariánských Lázních. Ovzduší solné jeskyně příznivě vylepšuje zdravotní stav a má pozitivní vliv při léčení např. plicních nemocí, vysokého krevního talku, stresu atd.  Přálo počasí, tak si mohli ještě senioři posedět u kávy a zákusku na terase cukrárny, která sousedí s jeskyní. Relaxační pobyt v solné jeskyni je mezi seniory oblíbený, a proto byla účast veliká.

Vystoupení dětí ze ZŠ Bor v Kurojedech

Na začátku května 2014 si na naše seniory opět vzpomněli děti ze Základní školy v Boru a přijeli nás potěšit dalším hudebním vystoupením. Tentokrát děti z 5. třídy zahrály pohádku o Budulínkovi. Vystoupení se jim velice povedlo a všichni se hezky bavili.

Pálení čarodějnic v Kurojedech

30. 4. 2014 se počasí vydařilo a senioři se tedy mohli kochat krásnou májkou a spálit čarodějnici. Zaměstnankyně domova se převlékly do krásných čarodějnic a společně se seniory si pochutnaly na grilovaných buřtech.