Michal Laško

Vyhlášení výběrového řízení na pozici VEDOUCÍ DOMOVA SENIORŮ PANORAMA

Ředitelka Centra sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Bc. Lucie Báčová, DiS, vyhlašuje výběrového řízení na obsazení pracovní pozice:

VEDOUCÍ  DOMOVA  SENIORŮ  PANORAMA

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (ekonomický směr výhodou)
 • zkušenosti v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů, zkušenosti s vedením početnějšího pracovního týmu v rozsahu minimálně 3 – 5 let
 • trestní bezúhonnost
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobrý zdravotní stav (před přijetím do pracovního poměru vstupní lékařská prohlídka u smluvního lékaře závodní preventivní péče)
 • řidičský průkaz skupiny B

Organizační a řídící požadavky:

 • schopnost dobré komunikace, jednání s lidmi
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • ochota dále se vzdělávat
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách výhodou

Součástí písemné přihlášky do výběrového řízení je:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • profesní životopis, včetně telefonního a e-mailového spojení
 • přehled referencí
 • souhlas s evidováním osobních údajů (tiskopis naleznete na www.csstachov.cz)

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou s následnou možností změny na dobu neurčitou
 • platové podmínky podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • závodní stravování za zvýhodněnou cenu
 • příspěvek na penzijní připojištění

Přihlášky do výběrového řízení doručte nejpozději do 12. prosince 2023, 12 hodin poštou, nebo osobně na adresu:

                        Bc. Lucie Báčová, DiS.,

                        ředitelka

                        Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace

                        Americká 242

                        347 01 Tachov

zalepenou obálku označte „Výběrové řízení na Vedoucí domova seniorů Panorama – neotevírat

Bližší informace: p. Smolová Blanka, tel. 374732913, e-mail: smolova@csstachov.cz

Příloha ke stažení:

Souhlas s evidováním osobních údajů – výběrové řízení

Čarodějnický rej v DS Panorama

V odpoledních hodinách se dne 29. 4. 2014 senioři z našeho domova sešli na zahradě abychom společně oslavili Čarodějnický rej a postavili májku. Vystoupily mažoretky z Tachova, hrála hudba. K malému občerstvení byly opékané buřty a limonáda. Počasí nám přálo a akce se pěkně podařila.

Turnaj společenských her v DS Panorama

Domov seniorů Panorama pořádal 27. 3. 2014  Turnaj společenských her, kterého se účastnili také senioři z Domova pro seniory Panenská a z Domova pro seniory Kurojedy. Karetní hry byly zastoupeny hrami Prší a Žolíky, dále se soutěžilo ve hře Člověče nezlob se a v Pexesu. V každé kategorii obdrželi soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech diplomy a věcné ceny.

Den matek v DS Panenská

Ke Dni matek – vystoupily v dopoledních hodinách u nás v DS děti ze ZŠ Hornické Tachov. Děti si pro seniorky připravily malý dárek a pásmo písní, básní, tanečního vystoupení. V odpoledních hodinách proběhlo v DS posezení při harmonice, kávě a zákusku. Zahrát přišli pan Bohuslav a pan Nekvapil. Při hře na harmoniku seniorky zpívaly a některé si i zatancovaly. Všichni se moc hezky bavili.

DS Panenská – Velikonoce

Jako každý rok, se senioři připravovali na Velikonoce. Pekli velikonoční perníčky, beránka, malovala se vajíčka a nechybělo ani pletení pomlázek. Uvařila se také káva a povídalo se o velikonočních zvycích.

Solná jeskyně

Senioři si opět jeli zarelaxovat do solné jeskyně v Mariánských Lázních. Ovzduší solné jeskyně příznivě vylepšuje zdravotní stav a má pozitivní vliv při léčení např. plicních nemocí, vysokého krevního talku, stresu atd.  Přálo počasí, tak si mohli ještě senioři posedět u kávy a zákusku na terase cukrárny, která sousedí s jeskyní. Relaxační pobyt v solné jeskyni je mezi seniory oblíbený, a proto byla účast veliká.

Vystoupení dětí ze ZŠ Bor v Kurojedech

Na začátku května 2014 si na naše seniory opět vzpomněli děti ze Základní školy v Boru a přijeli nás potěšit dalším hudebním vystoupením. Tentokrát děti z 5. třídy zahrály pohádku o Budulínkovi. Vystoupení se jim velice povedlo a všichni se hezky bavili.

Pálení čarodějnic v Kurojedech

30. 4. 2014 se počasí vydařilo a senioři se tedy mohli kochat krásnou májkou a spálit čarodějnici. Zaměstnankyně domova se převlékly do krásných čarodějnic a společně se seniory si pochutnaly na grilovaných buřtech.

Velikonoční vystoupení dětí v Kurojedech

Na velký pátek Velikonoční (18. 4. 2014) přijely do Domova pro seniory děti ze Společenství křesťanů v Tachově, aby potěšily svým vystoupením seniory. Děti zpívaly a hrály, nakonec rozdaly seniorům Velikonoční přáníčka.

Maškarní bál v Kurojedech

Dne 3. 4. 2014 se v jídelně Domova pro seniory Kurojedy pořádal Maškarní bál. Senioři se vyšňořili do různých masek jako například bílá paní, Mexičan, námořník, vězeň, motýl Emanuel a další. Zaměstnanci si ovšem také oblékli masky a připravili si pro seniory taneční vystoupení na píseň „Hastrmane, tatrmane“. Nedílnou součástí byla také tombola a občerstvení. Ceny do tomboly přinesli zaměstnanci domova, všem za ceny děkujeme. Odpoledne se hezky vydařilo a všichni se hezky bavili.