Kontaktní a úřední informace

Název: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace

Sídlo: Americká 242, 347 01 Tachov

Zřizovatel: Plzeňský kraj

Právní forma: Příspěvková organizace

Zápis v OR: Krajský soud Plzeň, oddíl Pr, vložka číslo 650

IČ: 003 77 805

DIČ: CZ00377805 (není plátce DPH)

 

Statutární orgán: Bc. Lucie Báčová, DiS.

Elektronická podatelna: informace@csstachov.cz

ID datové schránky: KPYKHAM

 

Tel.: 374 732 911

 

Doporučené hodiny pro veřejnost: pracovní dny 7:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hodin

Bankovní spojení: Komerční banka Tachov, č. účtu 10032401/0100

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_118.html

ID profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek: 346296

Důvod založení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Způsob založení: zřizovací listinou

Výroční zpráva organizace je ke stažení zde.

Sestava dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&zalozky=sestava&kraj=43&id_subjekt=6697&zrizorg=1&jazyk=cz. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat ústně, písemně či elektronicky na výše uvedených kontaktech. Postup je upraven vnitřním předpisem organizace č. 17, který je poskytnut k nahlédnutí v sídle organizace.