ŽIVOT V DOMOvĚ

Mezi veřejností koluje řada mylných informací a nejasností ohledně života v domově. Zde se pokusíme zodpovědět dotazy, na které se nás nejčastěji ptáte.

Jak to bude s úhradou za ubytování a stravu v případě, že mám nízký důchod? Vezmete mi všechny peníze?

Při projednávání a uzavírání smlouvy nebo případného dodatku Vás sociální pracovnice seznámí s plnou výší úhrad. V případě, že Váš důchod nedostačuje k pokrytí plné úhrady, můžete požádat o tzv. sníženou úhradu. Snížená úhrada představuje úhradu, kdy Vám z Vašeho důchodu bude každý měsíc ponecháno 15 %. V případě požádání o sníženou úhradu je nutné sociální pracovnici předložit Oznámení výše důchodu.

Mohu opustit domov a jít do města nebo jet z domova na dovolenou, za rodinou?

Ano, klienti mohou vycházet a pobývat mimo domov zcela svobodně dle svého uvážení. V případě své déletrvající nepřítomnosti je vhodné nahlásit svou nepřítomnost vedoucí přímé péče nebo všeobecné sestře ve směně.

Bude mi vrácena částka za ubytování a stravu v případě, že nebudu v domově?

Za řádně odhlášenou stravu Vám bude vráceno 65 % z úhrady za jednotlivé jídlo. Částka za ubytování se nevrací, neboť i po dobu Vaší nepřítomnosti máte svůj pokoj stále rezervovaný a nemůže je využívat jiný klient.

Mohu přijímat návštěvy v domově a jsou určeny návštěvní hodiny?

Ano, návštěvy můžete v domově přijímat kterýkoli den. Návštěvní hodiny nemáme stanoveny. Vzhledem k charakteru služby ale doporučujeme, aby se návštěvy realizovaly od 7.00 do 19.00 hodin.

Musím dodržovat nějaká pravidla?

Každý domov má svůj „Domácí řád“, který upravuje zásady pro zajištění kvality života, vzájemného soužití a udržování pořádku v domově.

Jak mohu v domově trávit volný čas?

Svůj volný čas můžete trávit dle svého uvážení. Zaměstnanci domova připravují nabídku různých kulturních a společenských akcí. Každý domov má vypracován program pravidelných aktivit, kterých se můžete zúčastnit, pokud budete mít zájem.

Mohu si sebou vzít na pokoj nějaké vybavení?

Pokoje v domově jsou již vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, jídelní stůl a židle nebo polokřeslo). Pokoj si však můžete doplnit vlastním menším nábytkem, elektronikou a zkrášlit svými obrazy, květinami, drobnými předměty apod. Vždy s přihlédnutím k prostorovým možnostem pokoje. Věci, které si klient do domova přinese, zůstávají stále jeho majetkem.

Můžu si podat žádost o přijetí, ačkoli zatím péči nepotřebuji, „pro jistotu“?

Žádostí v předstihu si bohužel není možné rezervovat místo v domově. Žádost žadatele je posuzována vždy podle momentálního aktuálního zdravotního stavu a sociální potřebnosti.

Jaké jsou čekací lhůty na umístění k pobytu do Vašeho domova?

Nelze přesně říci, za jak dlouhou dobu od podání žádosti bude žadatel do domova přijat. Situace záleží na volné kapacitě konkrétního domova a požadavcích žadatele. Čekací lhůta se obvykle pohybuje v řádech týdnů až měsíců.

Další informace můžete najít v naší brožuře Život v domově, která je ke stažení zde.