Get Adobe Flash player

JAK PODAT ŽÁDOST

Před přijetím do domova je nutné podat vyplněnou “Žádost o pobytovou sociální službu“.

JAK POSTUPOVAT?

 1. Vyzvednout si žádost, kterou obdržíte:
  • u vedoucí sociální pracovnice,
  • u sociálních pracovnic na jednotlivých domovech,
  • žádost si také můžete stáhnout přímo zde,
  • na požádání je možné žádost zaslat poštou.
 1. Vyplnit žádost
  • osobní údaje, kontaktní osoby za účelem umístění, stupeň přiznaného příspěvku na péči,
  • v žádosti je možné zvolit více domovů, ve kterých si přejete být umístěni,
  • na závěr žádost podepište,
  • součástí žádosti je “Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o pobytovou sociální službu”, kterou předáte k vyplnění Vašemu ošetřujícímu lékaři. A poté ji k žádosti přiložíte.
 1. Doručit řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost vč. vyjádření lékaře
  • osobně vedoucí sociální pracovnici,
  • osobně sociální pracovnici konkrétního domova,
  • osobně předat na ředitelství CSS Tachov, p.o.
  • zaslat poštou na adresu: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov, v tomto případě je vhodné obálku označit nápisem „ŽÁDOST“.
 1. Po obdržení je Vaše žádost zaevidována.
 1. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu je postoupeno k posouzení smluvnímu lékaři. Po vyjádření smluvního lékaře Vás budeme neprodleně informovat o dalším postupu a o způsobu vyřízení Vaší žádosti.
 1. Pokud nejsou shledány překážky k přijetí, zařadíme Vás do pořadníku žadatelů a písemně vyrozumíme. Pokud jsou shledány nějaké překážky, budeme Vás písemně informovat o vyřazení žádosti včetně uvedení důvodu.
 1. Žádosti o umístění vyřizujeme postupně dle uvolněných míst v jednotlivých domovech. Po uvolnění místa budete telefonicky popř. písemně, kontaktováni vedoucí sociální pracovnicí, která Vám sdělí, ve kterém domově se uvolnilo místo a o jaký typ pokoje se jedná. Doporučujeme prohlídku domova a uvedeného pokoje v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod.
 1. Pokud s umístěním souhlasíte, následně Vás kontaktuje sociální pracovnice daného domova, která se s Vámi domluví na uskutečnění sociálního šetření, při kterém zjišťuje vaše přání, potřeby a podává nejdůležitější informace o pobytu v domově. Dále s Vámi dohodne termín sepsání smlouvy. Po vyzvání proběhne přijetí nejpozději do 14 dnů.
 1. Před přijetím do domova s Vámi bude sepsána Smlouva o poskytování pobytové sociální služby.

 

K uzavření smlouvy je nutné předložit:

 • Váš občanský průkaz,
 • rozhodnutí o výši příspěvku na péči,
 • rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listinu o ustanovení opatrovníka (jste-li zbaveni způsobilosti k právním úkonům),
 • rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (máte-li ho ustanoveného).

Smlouva obsahuje např. označení smluvních stran a druh sociální služby, rozsah a způsob poskytování sociální služby, výši úhrad a způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti.

Nejpozději v den uzavření smlouvy obdržíte informační leták „Život v domově“ a tiskopis pro revizi elektrospotřebičů, které budete v domově užívat.

Žádost můžete kdykoli písemně zrušit. Uzavření smlouvy do domova můžete odmítnout písemně, po druhém odmítnutí uzavření smlouvy je žádost vyřazena z pořadníku žadatelů. V případě zájmu o umístění, si budete muset podat novou žádost.

Bližší informace o přijetí do domovů Vám poskytnou sociální pracovnice domovů a vedoucí sociální pracovnice CSS Tachov.

 

Uvedené informace o podání žádosti si můžete stáhnout k vytištění zde.