Get Adobe Flash player

ÚHRADA ZA SLUŽBY

 Úhrady za poskytované sociální služby v domovech Centra sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace.

Výše úhrad za ubytování od 1. července 2019 /v Kč za den/

UBYTOVÁNÍ

Domov pro seniory Panenská

Domov seniorů Panorama

Domov pro seniory Kurojedy

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou

210,00

210,00

X

1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou

X

X

190,00

1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

/jen se střešním oknem/

190,00

/185,00/

1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje

190,00

X

1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj s WC a sprchou

177,00

177,00

2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj

X

172,00

2 lůžkový pokoj s WC a se sprchou

X

167,00

2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

(dle velikosti pokoje)

167,00

177,00

3 lůžkový pokoj s WC a sprchou

160,00

X

3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

(dle velikosti pokoje)

X

155,00

160,00

4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

155,00

 

Úhrada za ubytování vždy zahrnuje: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 

Výše úhrad za stravu od 1. července 2019 /v Kč za den/

STRAVOVÁNÍ

Strava normální

a strava dietní žlučníková

Strava diabetická

a strava diabetická žlučníková

Celkem v Kč

152,00

162,00

Z toho:    
– snídaně v Kč

34,00

35,00

– oběd v Kč

69,00

70,00

– večeře v Kč

49,00

57,00

– 2. večeře v Kč

X

 

STRAVOVÁNÍ

Strava přídavková normální

a strava přídavková dietní žlučníková

Strava přídavková diabetická

a strava přídavková diabetická žlučníková

Celkem v Kč

167,00

170,00

Z toho:    
– snídaně v Kč

42,00

40,00

– oběd v Kč

75,00

75,00

– večeře v Kč

50,00

55,00

– 2. večeře v Kč

X

Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Osobě, které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstal z jejího příjmu částka alespoň 15 %, bude po doložení svých příjmů stanovena snížená úhrada.

 

Úhrada za péči se stanoví dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši přiznaného příspěvku.