ÚHRADA ZA SLUŽBY

 Úhrady za poskytované sociální služby v domovech Centra sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace.

Výše úhrad za ubytování od 1. ledna 2020 /v Kč za den/

UBYTOVÁNÍ

Domov pro seniory Panenská

Domov seniorů Panorama (DS i DZR)

Domov pro seniory Kurojedy

Domov pro seniory

Odlehčovací služba

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou

210,00

210,00

X

 

1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou

X

X

200,00

1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

195,00

1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje

200,00

X

1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj s WC a sprchou

190,00

190,00

190,00

2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj

X

X

2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

X

180,00

180,00

3 lůžkový pokoj s WC a sprchou

180,00

X

 

3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

(dle velikosti pokoje)

X

170,00

4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy

165,00

 

Úhrada za ubytování vždy zahrnuje: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 

Výše úhrad za stravu od 1. července 2020 /v Kč za den/

STRAVOVÁNÍ

Strava normální

a strava dietní žlučníková

Strava diabetická

a strava diabetická žlučníková

Celkem v Kč

162,00

170,00

Z toho:

 

 

– snídaně v Kč

34,00

35,00

– oběd v Kč

75,00

75,00

– večeře v Kč

53,00

60,00

– 2. večeře v Kč

X

 

STRAVOVÁNÍ

Strava přídavková normální

a strava přídavková dietní žlučníková

Strava přídavková diabetická

a strava přídavková diabetická žlučníková

Celkem v Kč

170,00

170,00

Z toho:

 

 

– snídaně v Kč

42,00

40,00

– oběd v Kč

75,00

75,00

– večeře v Kč

53,00

55,00

– 2. večeře v Kč

X

DS a DZR – Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Osobě, které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstal z jejího příjmu částka alespoň 15 %, bude po doložení svých příjmů stanovena snížená úhrada.

 

DS a DZR – Úhrada za péči se stanoví dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši přiznaného příspěvku.

Odlehčovací služba – Úhrada za péči se stanoví dle § 44 odst. 2 písm. a), b), e) až h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.