ODKAZY

Plzeňský kraj

http://www.plzensky-kraj.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.mpsv.cz

Integrovaný portál MPSV

http://portal.mpsv.cz/soc

Formuláře MPSV

http://portal.mpsv.cz/forms

Město Tachov

http://www.tachov-mesto.cz

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

http://www.apsscr.cz

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Veřejný ochránce práv

http://www.ochrance.cz

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/elektronicky-katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1422970951991_2

Slovník sociálního zabezpečení

http://slovnik.mpsv.cz/