Den matek v DS Panenská

Ke Dni matek – vystoupily v dopoledních hodinách u nás v DS děti ze ZŠ Hornické Tachov. Děti si pro seniorky připravily malý dárek a pásmo písní, básní, tanečního vystoupení. V odpoledních hodinách proběhlo v DS posezení při harmonice, kávě a zákusku. Zahrát přišli pan Bohuslav a pan Nekvapil. Při hře na harmoniku seniorky zpívaly a některé si i zatancovaly. Všichni se moc hezky bavili.