Čarodějnický rej v DS Panorama

V odpoledních hodinách se dne 29. 4. 2014 senioři z našeho domova sešli na zahradě abychom společně oslavili Čarodějnický rej a postavili májku. Vystoupily mažoretky z Tachova, hrála hudba. K malému občerstvení byly opékané buřty a limonáda. Počasí nám přálo a akce se pěkně podařila.