O nás

KDO JSME

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace je zřizována Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Zaměření organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb s celoročním nepřetržitým provozem, které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností, vyžadujícím pravidelnou pomoc, komplexní péči včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče a současně nabízí aktivizační a sociální terapeutické činnosti.

Služby jsou určeny především seniorům, kterým z objektivních důvodů zejména věku a nepříznivého zdravotního stavu, již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Přestože se především zabýváme poskytováním pobytových sociálních služeb seniorům, nabízíme veřejnosti také jednu ambulantní službu – odborné sociální poradenství v rodinné poradně v Tachově.

NAŠE SLUŽBY

Domovy pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Odlehčovací služba

Odborné sociální poradenství