O poradně

Cílem poradny je získání nebo obnovení schopnosti osob nalézt řešení své nepříznivé psychologické situace, poskytnutí informací, které rozšíří možnost osob rozhodovat o věcech souvisejících s jejich stávající situací, zvýšit, obnovit nebo udržet kvalitu života osob psychoterapeutickými prostředky, odstranění bariér a “pomoc ke svépomoci”, zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu, porozvodových těžkostí, žárlivostí, nevěry, uspořádání vzájemných vztahů.

Poradenství probíhá formou individuálních konzultací, párových či rodinných sezení. Konzultace mohou být vedeny i anonymně. Na rodinnou poradnu je možné se obrátit i formou e-mailu.

Druh soc. služby: Odborné sociální poradenství

Cílová skupina: Jedná se především o jednotlivce, páry a rodiny nacházející se v nepříznivé psychologické situaci, kterou nemohou nebo neumí řešit vlastními silami.

  1. Rodiny s dítětem/dětmi – vztahy mezi rodiči a dětmi po rozvodu, rodina s postiženým dítětem, mezigenerační vztahy, manželská krize, poruchy komunikace atd.
  2. Oběti domácího násilí – závažné dysfunkce rodiny jako např. zneužívání, týrání fyzické, týrání psychické, útěky z domova atd.
  3. Osoby v krizi – závislost a sociální patologie, nezaměstnanost, poruchy sebevědomí atd.
  4. Senioři – adaptační problém, osamění, komunikace atd.

Identifikátor služby: 5661639

Provozní doba poradny:

Každé pondělí: 9:30 – 18:00 hodin.

Objednání konzultace je možné telefonicky (777 483 083) nebo prostřednictvím E-mailu (rod. poradna@csstachov.cz)

Poradna sídlí v objektu Domova pro seniory PANENSKÁ 2068, Tachov.