O poradně

Cílem poradny je získání nebo obnovení schopnosti osob nalézt řešení své nepříznivé psychologické situace, poskytnutí informací, které rozšíří možnost osob rozhodovat o věcech souvisejících s jejich stávající situací, zvýšit, obnovit nebo udržet kvalitu života osob psychoterapeutickými prostředky, odstranění bariér a “pomoc ke svépomoci”, zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu, porozvodových těžkostí, žárlivostí, nevěry, uspořádání vzájemných vztahů.

Poradenství probíhá formou individuálních konzultací, párových či rodinných sezení. Konzultace mohou být vedeny i anonymně. Na rodinnou poradnu je možné se obrátit i formou e-mailu.

Druh soc. služby: Odborné sociální poradenství

Cílová skupina: Jedná se především o jednotlivce, páry a rodiny nacházející se v nepříznivé psychologické situaci, kterou nemohou nebo neumí řešit vlastními silami.

 1. Rodiny s dítětem/dětmi – vztahy mezi rodiči a dětmi po rozvodu, rodina s postiženým dítětem, mezigenerační vztahy, manželská krize, poruchy komunikace atd.
 2. Oběti domácího násilí – závažné dysfunkce rodiny jako např. zneužívání, týrání fyzické, týrání psychické, útěky z domova atd.
 3. Osoby v krizi – závislost a sociální patologie, nezaměstnanost, poruchy sebevědomí atd.
 4. Senioři – adaptační problém, osamění, komunikace atd.

Identifikátor služby: 5661639

Provozní doba poradny:

Sobota 09:00–17:30 hod.

Objednání konzultace je možné telefonicky (777 483 083) nebo prostřednictvím E-mailu (rod. poradna@csstachov.cz)

Poradna sídlí v objektu Domova pro seniory PANENSKÁ 2068, Tachov.

Нaptonomie – tajemná síla doteku

Нaptonomie

Haptonomie – síla doteku

Haptonomie nejen pomáhá usnadnit komunikaci, ale také přispívá k rozvoji smyslových orgánů dítěte, a tím stimuluje fyzický a duševní vývoj. “Otec” haptonomie je holandský fyzioterapeut Franz Veldman. Pro haptonomii je podstatná   komunikace rodičů se svým dítětem, používání různých druhů doteku: líbání, poplácávání, hlazení atp.. Ale může to být i jednoduchý bzučivý zvuk písně, poslech hudby nebo jen jemná komunikace s dítětem. Úkolem rodičů je  navázaní blízkého kontaktu s dítětem.

Jaký to má význam?

Haptonomie je nastavena tak, aby rodičům pomohla navázat blízký citový vztah se svým dítětem. Rozvoj v atmosféře lásky  tvoří základní pocit bezpečí. Bylo zjištěno, že děti narozené po haptonomických sezeních méně pláčí, jsou klidnější, lépe překonávají životní obtíže. Kromě toho tyto děti brzy projevují svou individualitu a nezávislost. Haptonomie nejen pomáhá usnadňovat komunikaci, ale také přispívá k rozvoji smyslových orgánů dítěte, a tím stimuluje fyzický a duševní vývoj.

“Sandspiel” – terapie hrou v písku

haptonomie

Sansdpiel terapie

 • Autorkou “Sand terapie” je švýcarská psycholožka Dora Kalff.
 • Jedná se o diagnosticko-terapeutickou metodu.
 • Vlastníma rukama vytvořený svět uvnitř nádoby s pískem pomáhá nalézat nový náhled na situaci člověka.
 • Terapie může  mít individuální, rodinnou  i skupinovou formu.
 • Je možné pracovat s malými dětmi (od dvou let věku) i  s dospělými.
 • Terapie umožňuje zklidnění psychiky, zvládnutí úzkostných stavů a stresových situací.
 • Je podpůrným prostředkem při řešení vztahových rodinných, partnerských i pracovních problémů.