Domov pro seniory PANENSKÁ

aktuality pro Panenskou

Sportovní den v DS Kurojedy 2024

Jako každý rok, tak i v letošním roce se v Domově pro seniory Kurojedy pořádal Sportovní den. Kvůli červnovým vysokým teplotám, byl přesunut již na květen a tedy na 30. 5. 2024.

Sportovního dne se opět účastnili klienti našeho domova, Domova pro seniory Panorama a Panenská z Tachova, děti z DOZP Milíře a děti z Dětského domova Tachov. Účastnila se také ředitelka CSS Tachov, p. o. paní Bc. Lucie Báčová, DiS., místostarostka města Bor paní Ing. Olga Chvátalová a starosta města Stříbro a Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku pan Martin Záhoř.

Senioři soutěžili jako jednotlivci v Ruských kuželkách, Hodu do tlamy, Hodu do basketbalového koše a Hodu kroužky. Disciplínou, která byla skupinová bylo jako každý rok – Člověče nezlob se, kde soutěžily týmy z každého domova, bohužel kvůli nepřízni počasí se hrálo v hale domova. Nechybělo ani občerstvení v podobě grilovaných špekáčků a buchty. V závěru ti nejlepší obdrželi diplomy a ceny.

Nezáleží na věku, aby si člověk užil zábavu a sportování. Což se všem právě tento den potvrdilo. Děkujeme všem z DS Kurojedy i hostům za krásné odpoledne.

Společný turnaj v Pétanque

Společný turnaj si senoři užili v srpnu na pétangovém hřišti v DS Panenská v Tachově. Sešli se zástupci všech tří domovů. Počasí bylo krásné, ke kávičce se podával domácí švestkový koláč, krerý babičky dopoledne téhož dne upekly. Byl vynikající :). Souboj byl velmi vyrovnaný a tři nejlepší házeči byli oceněni. Nikdo však nepřišel zkrátka a všichni dostali sladkou odměnu. Společné akce jsou velkým přínosem pro klienty. Vznikají nové známosti a staří známí se rádi opět shledávají.

Prostor pro duši

19. přehlídku tvořivosti a schopností dětí a mládeže s postižení Prostor pro duši navštívilo několik klientek DS Panenská. Procházku spojenou s krásným zážitkem z několika vystoupení dětí z DOZP Milíře, ZŠ Tachov Kostelní a ZŠ Hornická, ZŠ Mariánské Lázně, DS Jitřenka a Spolek Aleš si klientky užily ve čtvrtek 8.6.

Keramická dílna

Vyrábění s dětmi ze ZŠ P. Jilemnického mají klientky velmi rády. Poslední dvě setkání v tomto školním roce se společně s dětmi věnovaly keramice. Ta všechny moc baví a náramně si to užívají. Všichni jsou velmi netrpěliví, jak budou výrobky vypadat po finálním vypálení. K radosti všech se dílo podařilo a klientky mohou ukázat svým rodinám, jak jsou šikovné. Už se moc těší na další spolupráci s dětmi a jejich paní učitelkou Ivetou Kubíčkovou.

Den matek

K svátku maminek přijel do domova zahrát a zazpívat pan Vladimír Pecháček. V domově vystupuje pravidelně a klienti si jeho písničky rádi zazpívají společně s ním. Muziku si přišli poslechnout samozřejmě i pánové, ale růži nedostali, ty byly jen pro přítomné dámy – maminky.