Panenská

aktuality pro Panenskou

Rozsvěcení vánočního stromečku

První ADVENTNÍ NEDĚLI se klienti sešli v jídelně u svařáku a domácí vánoční tvarohové štoly. Zazpívali si společně koledy a ve čtyři hodiny se odebrali ven před domov, kde už na ně čekal nazdobený stromeček. Ti otužilejší šli až ke stromečku, ostatní pokukovali za okny a ze dveří. Společně to odpočítali a stromeček se rozsvítil. Na všechny dolehla předvánoční atmosféra.

Hudební vystoupení – Renáta Pospíšilová

Senioři milují písničky, a když je to ještě v podání jejich oblíbené Renáty Pospíšilové a její harmoniky, jsou všichni nadšeni. Napřed bylo pásmo písní a pak i skladby na přání. Klienti by si v domově paní Renátu nejraději nechali, aby jim hrála každý den. Vystoupení se trochu protáhlo, klienti ne a ne skončit s přáními a zpíváním.

Dílničky ZŠ P. Jilemnického – ozdoby ze šišek

Oblíbené dílničky pro dětičky a babičky (dědečkové nám dali košem) byly v tomto kalendářním roce poslední. Babičky si pro školáky připravily výrobu šiškových ozdob s čepičkou. Dopoledne v hravém duchu bylo moc příjemné a šiškové ozdoby se povedly.

Turnaj ve stolních hrách

Setkání seniorů všech tří domovů bylo přátelské. Někteří se navzájem znají, a tak jsou pro ně tato vzájemná setkání o to radostnější. Soutěžilo se v dámě, prší, žolících a Člověče nezlob se. Výherci obdrželi diplom a balíček a všichni ostatní diplom za účast. Setkání bylo moc příjemné, souboje férové a nikdo nebyl zraněn 😊.

Staré pověsti české – Jirásek versus realita

Jak již název napovídá, jedná se o další z mnoha krásných a poutavých přednášek v podání pana Libora Marka. Ani tentokrát nebyla nouze o zajímavosti, které jsme se ve škole nedozvěděli. Závěrem bylo opět malé tvoření. Pan Marek má tato „projektová vyrábění“ připravená především pro přednášky na základních školách. Bylo nabídnuto i seniorům v našem domově a setkalo se s velkým ohlasem. Odměnou, stejně jako minule, byla dobová mince (samozřejmě jiná než minule). „Výherci“ si této ceny moc považují.

Dílnička – ZŠ P. Jilemnického

Společné tvoření s dětmi z této školy není třeba již nějak blíže představovat. Děti v doprovodu paní učitelky Ivety Kubíčkové za seniory docházejí již několik let. Společně strávený čas věnují nejrůznějšímu vyrábění. Tentokrát to bylo malování na textil, a to konkrétně na tašky. Přítomní si mohli vybrat z připravených motivů, nebo si vytvořit vlastní vzor. Využívala se technika malby, razítkování nebo obtisku z přírodnin.

Den otevřených dveří

Dopoledne navštívily domov děti ze ZŠ Hornická. Měly připraveny básničky a pohádku Tři bratři. Vše s nimi nacvičila paní učitelka Petra Braunová a paní asistentka Michaela Velichová. Spolupráce s nimi je již letitá a vždy všechny v domově jejich návštěva potěší.

Odpolední program zahájilo vystoupení amatérských břišních tanečnic paní Ireny Baštové a paní Dany Volákové. Toto vystoupení zaujalo především pánské osazenstvo. Jiný úhel pohledu měly přítomné dámy, které obdivovaly krásné barevné róby tanečnic i pohybové nadání, které všichni přítomní, včetně personálu, obdivovali a tiše záviděli. Pak už se domovem rozléhala hudba v podání Plzeňského dua (p. Auterský a p. Zapletal). Zpívalo se do pozdních odpoledních hodin. Radost nám také udělala přítomnost některých rodinných příslušníků, která je pro naše obyvatele velmi důležitá.

Sportovní odpoledne

Dnešní den bylo plánováno setkání obyvatel všech tří domovů u petanquového klání. Bohužel ruku v ruce s chladným obdobím se vyskytlo větní množství respiračních potíží, a tak se společné setkání nekonalo. Senioři v DS Panenská si udělali malé soukromé sportovní odpoledne. Počasí se vydařilo, klientky, za asistence aktivizační pracovnice, upekly svůj vyhlášený švestkový koláč a všichni strávili pohodové odpoledne.

Rozloučení s létem

Rozloučit se se seniory a létem tento rok přijel pan Havel v doprovodu své dcery. Klienti zavzpomínali na odcházející období, zazpívali si a pomalu začínají plánovat, co budou dělat na podzim a přes zimu. Všichni by si moc přáli krásný, slunečný, a hlavně barevný podzim.