ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Domov pro seniory Kurojedy je umístěn v malé vesničce Kurojedy, vzdálené 9 km od města Bor a 17 km od okresního města Tachov. Nachází se v klidném prostředí, kolem domova je rozsáhlý areál s altánkem a ovocným sadem. Domov pro seniory se skládá ze dvou samostatných budov, budovy určené k bydlení a hospodářské budovy. Pohyb v prostorách ubytovací budovy je bezbariérový.

Domov nabízí seniorům dva druhy sociálních služeb – domov pro seniory a odlehčovací službu.

Posláním odlehčovací služby je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o osobu se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Pečujícímu vytvořit čas pro odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení osobních záležitostí a uživateli rozšířit sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí.

Naším cílem je poskytovat tuto službu podle individuálních potřeb uživatelů a s ohledem na provozní a materiální možnosti domova a v maximální možné míře tyto potřeby naplnit a realizovat.

Druh soc. služby: Odlehčovací služba

Kapacita služby: 2 lůžka

Věk cílové skupiny: od 50 let

Identifikátor služby: 7451504

Minimální doba pobytu: týden (7dní)

Maximální doba pobytu: měsíc

Na jeden požadovaný termín pobytu žadatel podává samostatnou žádost.

Ubytování: 1 dvoulůžkový pokoj

Pokoj je vybaven odpovídajícím nábytkem (lůžko, noční stolek, jídelní stůl, židle, skříň s trezorkem, police) a je bezbariérový. Sociální zařízení jsou společná. Na pokojích je zavedeno signalizační zařízení pro přivolání zaměstnanců přímé péče.

V odlehčovací službě lze využívat i další služby:

  • fyzioterapie – skupinové a individuální cvičení
  • canisterapie
  • volnočasové aktivity (kvízy, divadelní kroužek, rukodělná dílna)
  • snoezelen
  • kulturní a společenské akce (maškarní bál, turnaj v karetních a stolních hrách, vystoupení místních školských zařízení, sportovní den, výlety apod.)
  • prodejna v prostorách domova
  • duchovní služby (bohoslužba)
  • pedikúra

Žádost o pobytovou sociální službu si můžete stáhnout k vytištění zde.
Aktuální jídelní lístek ke stažení a vytištění zde.