Výlet do Galerie Stříbro – Výstava obrazů Bärbel Jílkové Pel-Mel

Na výstavu obrazů Bärbel Jílkové se senioři vypravili ze všech našich tří domovů. Nikdo obrazy této autorky doposud neznal, a tak byli všichni moc zvědaví, co je vlastně čeká. Obrazy zaplnily sice jen jednu místnost, ale pestrost a rozmanitost obrazů byla fascinující. Každého z přítomných nějaký obraz oslovil. Výstava všechny velice překvapila a vyvolala v každém krásný pocit. Načerpané zážitky z obrazů pak senioři prodiskutovali při kávě a zákusku v cukrárně.

Měl to být jeden z mnoha výletů, které domov pro seniory organizuje. Nikdo však nečekal, že cestou zpět do Tachova zažije horké chvilky. Z ničeho nic před autobusem zabrzdil řidič, který nás předjížděl. Zprvu jsme nechápali co se stalo, ale během pár vteřin všichni pochopili. Řidič ukazoval na záď našeho autobusu a všem došlo, že autobus hoří. Řidič autobusu byl velice duchapřítomný,  zachoval chladnou hlavu a hořící autobus uhasil. Doprovodný personál  vyvedl bezpečně seniory na blízkou lesní cestu a všechny klienty se bez úhony podařilo dopravit do jejich domovů.

Touto cestou chceme moc poděkovat  řidiči autobusu panu Zdeňku Eidelpesovi za jeho pohotový zásah, chladnou hlavu a stále přívětivé chování,  řidiči projíždějícího auta, že nás zastavil a všem, kteří se podíleli na bezpečném dopravení seniorů zpět do domovů.