Trénování paměti v DS Panorama 2015

V DS Panorama se dne 10. 2. 2015 konala soutěž „ Trénování paměti“, které se účastnili klienti z DS Panorama, DS Panenská a DS Kurojedy.

Do soutěže se aktivně zapojilo celkem 20 klientů. 4 klienti z DS Panenská, 3 klienti z DS Kurojedy a 13 klientů z DS Panorama.  Soutěžící měli připraveno malé občerstvení.   Klienti soutěžili ve 4 disciplínách.

Výsledková listina: první místo obsadila p. Baxová Irena, druhé místo p. Haasová Miloslava a třetí místo p. Wisterová Milena.