Trénink paměti v DS Panorama 2016

V DS Panorama se dne 25. 1. 2016 konala soutěž „ Trénování paměti“, které se účastnili klienti z DS Panorama, DS Panenská a DS Kurojedy.

Soutěžící měli připraveno malé občerstvení.   Klienti soutěžili ve 4 disciplínách.