Sportovní den v DS Kurojedy

16. 6. 2015 se v Domově pro seniory Kurojedy, co nám paměť slouží, konal již 8. Sportovní den. Sportovního dne se opět účastnili i senioři z Tachovských domovů – z DS Panorama i z DS Panenská, a také děti z DOZP Milíře. Naše pozvání přijal i radní Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí pan Mgr. Zdeněk Honz, který s sebou přivezl i dárek v podobě stromku Ginkgo biloba. Stromek v závěru Sportovního dne zasadil za pomoci ředitele CSS Tachov, p. o. pana Bc. Lukáše Bardona a vedoucí domova paní Bc. Pavlíny Jančové. Senioři soutěžili jako jednotlivci v Ruských kuželkách, Hodu gumákem, Hodu do tlamy, Hodu do basketbalového koše a Hodu kroužky. Disciplína, která byla skupinová bylo jako každý rok – Člověče nezlob se, kde soutěžily týmy z každého domova. Nechybělo ani občerstvení v podobě grilovaných špekáčků a moučníku. V závěru ti nejlepší obdrželi diplomy a ceny. Sluníčko se na nám občas schovalo, ale nakonec nám počasí vyšlo. Všem se sportovní den líbil a těšíme se na ten další v příštím roce.