Společný výlet Motýlí dům Žírovice a SOOS 2014

Dne 27. 6. 2014 se senioři z DS Panenské, z DS Panorama a DS Kurojed společně zúčastnili výletu do Žírovic – Motýlí dům a Národní přírodní rezervace SOOS.

V Žírovicích si senioři prohlédli rozsáhlou sbírku českých i exotických preparovaných motýlů, sledovali živou krásu exotických motýlů z Afriky, Jižní Ameriky, Asie či Austrálie ve všech stádiích jejich vývoje. Také si mohli zakoupit upomínkové předměty.

V SOOS obdivovali řadu minerálních pramenů, široké zastoupení slanomilné vegetace a chráněné živočichy, expozici Ptačí svět Chebska a expozici Dějiny země, kde si mohli prohlédnout modely dinosaurů a reprodukce obrazů Zdeňka Buriana.

Při zpáteční cestě se senioři občerstvili v Chodové Plané, kde došlo k poruše autobusu, a museli čekat, než přistaví nový autobus. Prodloužení výletu vůbec nikomu nevadilo, neboť počasí nám přálo a mohli si všichni po náročné cestě odpočinout v zahradní restauraci.