Soutěžní trénování paměti v DS Panorama 2017

V DS Panorama se dne 1. 2. 2017 konala soutěž „ Trénování paměti“, které se účastnili klienti z DS Panorama, DS Panenská a DS Kurojedy.

Soutěžící měli připraveno malé občerstvení.   Klienti soutěžili ve 4 disciplínách.