Sázení květin v DS Panenská

Tímto děkujeme paní Janě Haišmanové ze Svahů za darování květin, které nyní zdobí všechny zařízení Centra sociálních služeb Tachov, p.o.