Návštěva hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda

Domov Panorama navštívil pan hejtman. S vedoucími domovů a paní ředitelkou vedli rozhovor o poskytovateli sociálních služby, seznámil se s provozem v domovech, poskytování péče seniorům, režimem, prostředím. Po té se setkal se seniory. Senioři se zapojovali do diskuze, kdy jejich hlavním tématem bylo zdravotnictví – zrušení nemocnice v Plané, péče o seniory, léky.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hejtman-navstivil-domovy-v-milirich-a-tachove