Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs ocenil pracovníky Centra sociálních služeb Tachov, p. o.

Dne 1. března 2016 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje „Oceňování pracovníků v sociálních službách“. Mezi oceněnými byly také dvě naše kolegyně paní Marie Matějková, pracovník v sociálních službách z DS Kurojedy, a paní Mgr. Linda Bolková, vedoucí sociální pracovnice CSS Tachov, p.o., které převzaly ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a radního pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze.

K ocenění blahopřejeme a přejeme, aby Vám nadšení pro práci s našimi klienty vydrželo i nadále.

Více o této akci si můžete přečíst na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hejtman-podekoval-pracovnikum-v-socialnich-sluzbach na portálu PK.