HEJTMAN PLZEŇSKÉHO KRAJE JOSEF BERNARD OCENIL PRACOVNÍKY CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV, P. O.

Dne 22. března 2017 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje „Oceňování pracovníků v sociálních službách“. Mezi oceněnými byly také tři naše kolegyně paní Alena Tvrzická, vedoucí přímé péče z DS Kurojedy, paní Jitka Němcová, pracovník v sociálních službách z DS Panenská  a paní Michaela Dvořáková, referent majetkové správy z DS Panorama, které převzaly ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a radního pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze.

K ocenění blahopřejeme a přejeme, aby Vám nadšení pro práci s našimi klienty vydrželo i nadále.

 

Více o této akci si můžete přečíst na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hejtman-podekoval-pracovnikum-v-socialnich-sluzbach-1 na portálu PK.