Kontakty

EVIDENCE ŽADATELŮ, OSLOVENÍ ŽADATELŮ PŘED PŘIJETÍM DO ZAŘÍZENÍ

Sociální pracovnice

Iva Kratochvílová, DiS
mobil: 775 422 027
tel.: 374 701 113
e-mail: dspa.socialni.pracovnice@csstachov.cz

PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Sociální pracovnice

Veronika Lhotková, DiS.

mobil: 775 422 047

tel.: 374 723 357 klapka 23

email: dsup.socialni.pracovnice@csstachov.cz

 

Personalista

Blanka Smolová

tel.: 374 732 913

e-mail: smolova@csstachov.cz

Ředitelka

Bc. Lucie Báčová, DiS.

mobil: 720 243 848

e-mail: reditel@csstachov.cz

Kontakty na jednotlivé služby:

Domov pro seniory KUROJEDY

Domov pro seniory PANENSKÁ

Domov seniorů PANORAMA

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy

Domov se zvláštním režimem – DS PANORAMA

Odlehčovací služba – DS KUROJEDY