DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov seniorů Panorama  je  umístěn  ve  vilkové  čtvrti  východní  části  města  Tachov  v  dostupnosti  MHD. Budova má pět podlaží se třemi výtahy, jednotlivé části budovy jsou pro snazší orientaci barevně rozlišeny. Oddělení Domov se zvláštním režimem je situováno do 1. a 2. podzemního podlaží, s možností přímého vstupu na zahradu nebo do atria domova. V ostatních částech budovy je standardní domov pro seniory. Pohyb v prostorách domova je bezbariérový. Přibližně 15 minut chůze od  domova  je  vlakové  a  autobusové  nádraží.

Domov nabízí seniorům dva druhy sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Tato stránka obsahuje informace o službě domov se zvláštním režimem, pokud hledáte informaci o službě domov pro seniory, pokračujte zde.

Druh soc. služby: Domov se zvláštním režimem

Kapacita: 50 lůžek

Identifikátor služby: 9959568

Posláním Domova se zvláštním režimem v Domově seniorů Panorama, U Penzionu 1711, Tachov je poskytování pobytových sociálních služeb péče osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí, ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Cílová skupina:

 • osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Věková struktura:

 • dospělí (55 – 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři ((nad 80 let)

Za pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby považujeme stav, který odpovídá středně těžké nebo těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (Osoba, která je příjemcem 2. stupně nebo vyššího stupně příspěvku na péči.) V ostatních případech (osoba bez příspěvku na péči a příjemci 1. stupně příspěvku na péči) posuzujeme situaci osoby při sociálním šetření.

Cíle domova se zvláštním režimem jsou:

 • zkvalitnit péči o klienty zavedením prvků reminiscence,
 • motivovat klienty k činnostem, aby byli aktivní a tím si zlepšili důstojné prožití stáří,
 • motivovat klienty k aktivnímu zapojení do péče o svoji osobu,
 • pomoci klientům udržet si v rámci svých možností stávající soběstačnost,
 • udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátelé,
 • vytvořit takové podmínky, aby se naši klienti cítili dobře, bezpečně a svůj život u nás prožili důstojně a klidně, v prostředí podobné domácímu.

Zásady poskytování sociální služby:

 • zachovávání lidské důstojnosti klientů,
 • dodržování lidských práv a základních svobod klientů,
 • poskytovat základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace klienta,
 • ctít osobní svobodu a práva každého klienta do té míry, aby zároveň nedocházelo k omezení svobody a práv druhých osob,
 • respektovat přání klientů tak, aby bylo dosaženo důstojného života,
 • zjišťovat individuální potřeby každého konkrétního klienta s ohledem na jeho schopnost a dovednosti a jeho potřebám přizpůsobovat jeho individuální plán,
 • chovat se ke každému klientovi uctivě a s vědomím, že naše služby jsou určeny právě jemu. Vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí.
 • Napomáhat k dosažení spokojenosti klientů, zejména při vytváření podmínek pro prosazování vlastních zájmů a vůle,
 • usilovat o zachování vazeb klienta s rodinou a jeho přirozeným prostředním,
 • podporovat týmovou spolupráci, komunikaci a dobré vztahy na pracovišti,
 • zvyšovat kvalifikaci, odbornost, informovanost zaměstnanců a využívat týmovou spolupráci a vzděláváním zvyšovat kvalifikaci týmu a tím i kvalitu sociální služby,
 • zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klienta.

Ubytování:

 • 26 jednolůžkových pokojů
 • 4 kombinace jednolůžkového a dvoulůžkového pokoje
 • 6 dvoulůžkových pokojů
 • Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem jako v jiné části budovy domova
 • Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením s WC, sprchovým koutem, umyvadlem a instalovanými madly. Na pokojích je zavedeno signalizační zařízení pro přivolání zaměstnanců přímé péče

V domově lze využít i další služby:

 • lékařská péče praktického lékaře
 • fyzioterapie – masáže, solux, skupinové a individuální cvičení
 • volnočasové aktivity (skupinové cvičení, ruční práce, trénování paměti, společenské hry apod.)
 • kulturní a společenské akce v domově i mimo něj (taneční zábavy, vystoupení dětských i jiných souborů, besedy a přednášky, turnaj společenských her, grilování, Čarodějnický rej, Mikulášská zábava, Sportovní den, výlety…)
 • zajištění léků
 • pomoc/podpora psychologa – dle domluvy
 • duchovní služby (bohoslužba)
 • canisterapie
 • kadeřnictví
 • pedikůra

Žádost o pobytovou sociální službu si můžete stáhnout k vytištění zde.
Aktuální jídelní lístek ke stažení a vytištění zde.