XXX Nezařazené

Rozsvěcení vánočního stromečku

První ADVENTNÍ NEDĚLI se klienti sešli v jídelně u svařáku a domácí vánoční tvarohové štoly. Zazpívali si společně koledy a ve čtyři hodiny se odebrali ven před domov, kde už na ně čekal nazdobený stromeček. Ti otužilejší šli až ke stromečku, ostatní pokukovali za okny a ze dveří. Společně to odpočítali a stromeček se rozsvítil. Na všechny dolehla předvánoční atmosféra.

Hudební vystoupení – Renáta Pospíšilová

Senioři milují písničky, a když je to ještě v podání jejich oblíbené Renáty Pospíšilové a její harmoniky, jsou všichni nadšeni. Napřed bylo pásmo písní a pak i skladby na přání. Klienti by si v domově paní Renátu nejraději nechali, aby jim hrála každý den. Vystoupení se trochu protáhlo, klienti ne a ne skončit s přáními a zpíváním.

Dílničky ZŠ P. Jilemnického – ozdoby ze šišek

Oblíbené dílničky pro dětičky a babičky (dědečkové nám dali košem) byly v tomto kalendářním roce poslední. Babičky si pro školáky připravily výrobu šiškových ozdob s čepičkou. Dopoledne v hravém duchu bylo moc příjemné a šiškové ozdoby se povedly.

Výlet do Galerie Stříbro – Výstava obrazů Bärbel Jílkové Pel-Mel

Na výstavu obrazů Bärbel Jílkové se senioři vypravili ze všech našich tří domovů. Nikdo obrazy této autorky doposud neznal, a tak byli všichni moc zvědaví, co je vlastně čeká. Obrazy zaplnily sice jen jednu místnost, ale pestrost a rozmanitost obrazů byla fascinující. Každého z přítomných nějaký obraz oslovil. Výstava všechny velice překvapila a vyvolala v každém krásný pocit. Načerpané zážitky z obrazů pak senioři prodiskutovali při kávě a zákusku v cukrárně.

Měl to být jeden z mnoha výletů, které domov pro seniory organizuje. Nikdo však nečekal, že cestou zpět do Tachova zažije horké chvilky. Z ničeho nic před autobusem zabrzdil řidič, který nás předjížděl. Zprvu jsme nechápali co se stalo, ale během pár vteřin všichni pochopili. Řidič ukazoval na záď našeho autobusu a všem došlo, že autobus hoří. Řidič autobusu byl velice duchapřítomný,  zachoval chladnou hlavu a hořící autobus uhasil. Doprovodný personál  vyvedl bezpečně seniory na blízkou lesní cestu a všechny klienty se bez úhony podařilo dopravit do jejich domovů.

Touto cestou chceme moc poděkovat  řidiči autobusu panu Zdeňku Eidelpesovi za jeho pohotový zásah, chladnou hlavu a stále přívětivé chování,  řidiči projíždějícího auta, že nás zastavil a všem, kteří se podíleli na bezpečném dopravení seniorů zpět do domovů.

Turnaj ve stolních hrách v DS Panenská 2019

Vždy v listopadu,  ještě než vypuknou přípravy na čerty a vánoční svátky, se scházejí klienti všech našich domovů v DS Panenská, aby přátelsky poměřili síly ve stolních hrách.  Utkání proběhlo v přátelském duchu při kávě a dobré zábavě. Jako tradičně si vítězové odnesli diplom a něco na zub.

Turnaj v Pétanque v DS Panenská 2019

Každoroční Turnaj v Pétangue se tento rok konal 26. 8. 2019. Opět se sešli klienti všech tří domovů v  DS Panenská a strávili společně odpoledne. Počasí se vydařilo, diváci i hráči si vychutnali kávu a zákusek a pak všechny už čekala napínavá hra. V turnaji se utkalo patnáct hráčů. Zástupce každého z domovů se umístil na jednom z prvních tří míst. Všichni byli spokojeni a vítězové si odvezli diplom a malý dárek.

Výlet do Mariánských Lázní a Boheminium parku 2019

Krásný den strávili senioři ze všech tří domovů v Mariánských Lázních. Každoroční výlet byl tentokrát v lázeňském duchu. Procházka po kolonádě, zpívající fontána a samozřejmě nechyběly lázeňské oplatky a ochutnávka Rudolfova pramenu. Pak se všichni vydali autobusem na kávičku a posezení v přírodě do Boheminium parku. Příjemnou procházku ve stínu stromů a prohlídku mnoha našich kulturních památek v miniaturní podobě si senioři užili.

Sportovní den v DS Kurojedy 2019

13. 6. 2019 se v Domově pro seniory Kurojedy, co nám paměť slouží, konal již 12. Sportovní den. Sportovního dne se opět účastnili i senioři z Tachovských domovů – z DS Panorama i z DS Panenská, děti z DOZP Milíře a děti z Dětského domova v Tachově. Účastnila se také ředitelka CSS Tachov, p. o. paní Bc. Lucie Báčová, DiS.. Senioři soutěžili jako jednotlivci v Ruských kuželkách, Hodu gumákem, Hodu do tlamy, Hodu do basketbalového koše, Hodu kroužky a v disciplíně, která slavila velký úspěch – Střelby ze vzduchové pistole. Disciplínou, která byla skupinová bylo jako každý rok – Člověče nezlob se, kde soutěžily týmy z každého domova. Nechybělo ani občerstvení v podobě grilovaných špekáčků a štrúdlu. V závěru ti nejlepší obdrželi diplomy a ceny.

Nezáleží na věku, aby si člověk užil zábavu a sportování. Což se všem právě tento den potvrdilo. Děkujeme všem z DS Kurojedy i hostům za krásné odpoledne.