Společný turnaj v Pétanque

Společný turnaj si senoři užili v srpnu na pétangovém hřišti v DS Panenská v Tachově. Sešli se zástupci všech tří domovů. Počasí bylo krásné, ke kávičce se podával domácí švestkový koláč, krerý babičky dopoledne téhož dne upekly. Byl vynikající :). Souboj byl velmi vyrovnaný a tři nejlepší házeči byli oceněni. Nikdo však nepřišel zkrátka a… pokračujte ve čtení Společný turnaj v Pétanque

Turnaj v karetních a společenských hrách v DS Panorama

Tradiční setkávání při hrách v Domově Panorama má u klientů velkou oblibu. Sejdou se zde přátele, kteří se dlouho neviděli, poklábosí, dají si kávičku a něco dobrého a odpoledne si zpříjemní hraním karet, nebo hry dle svého výběru. I tentokrát se klientů sešlo hodně a společně strávené odpoledne se jim moc líbilo.

Staré příběhy tachovské, práce s runovým písmem – přednáška p. L. Marek

Na proslulé přednášky pana Libora Marka dorazili také klienti z DS Panorama. Pan Marek “zavedl” klienty na zámek v Tachově, kde žil ukrutný Husmann. Dále se ve vyprávění přesunuli do Světců, do Boru a na Přimdu, kde kromě hradu stála i šibenice. V druhé polovině přednášky klienti dostali úkol – luštili záhadný vzkaz z runového… pokračujte ve čtení Staré příběhy tachovské, práce s runovým písmem – přednáška p. L. Marek

Turnaj ve stolních hrách

Setkání seniorů všech tří domovů bylo přátelské. Někteří se navzájem znají, a tak jsou pro ně tato vzájemná setkání o to radostnější. Soutěžilo se v dámě, prší, žolících a Člověče nezlob se. Výherci obdrželi diplom a balíček a všichni ostatní diplom za účast. Setkání bylo moc příjemné, souboje férové a nikdo nebyl zraněn 😊.

Sportovní den v DS Kurojedy

Krásný slunečný den 23. 6. si senioři ze všech domovů společně užívali v DS Kurojedy, kde pro ně byl připraven „Sportovní den“. Navštívit seniory a zasoutěžit si také přijely děti z DD Tachov. Setkali se přátelé, kteří se dlouho neviděli, kdo chtěl a zvládl zasoutěžil si v připravených sportovních disciplínách. Soutěžící, ale i obecenstvo, se svých úkolů zhostili… pokračujte ve čtení Sportovní den v DS Kurojedy

Besídka dětí z MŠ Stadtrodská

Dne 25.5.2022 proběhla Besídka dětí z MŠ Stadtrodská v Domově seniorů Panorama, oddělení Domov pro seniory a oddělení Domov se zvláštním režimem. Senioři se na vystoupení dětí moc těšili, po dlouhé Covidové pauze. Děti seniorům předvedly, co se ve školce s pedagogickým personálem naučily- zazpívaly hezké písničky za doprovodu kytary, zatancovaly. Nakonec rozdaly babičkám a… pokračujte ve čtení Besídka dětí z MŠ Stadtrodská

Turnaj společenských her pro DS Panorama a DS Panenská

Dne 17.5.2022 se uskutečnil turnaj společenských her v DS Panorama. Na turnaj byli pozváni klienti z DS Panenská. Zúčastnili se klienti z oddělení Domova pro seniory a z oddělení Domova se zvláštním režimem. Klienti měli na výběr hrát prší, žolíky a člověče nezlob se. U každého stolu probíhala soutěž o první místo, vítězovi byla předána… pokračujte ve čtení Turnaj společenských her pro DS Panorama a DS Panenská

Čarodějnice a 1. máj

Dne 29.5.2022 se senioři v DS Panorama, oddělení Domov pro seniory a oddělení Domov se zvláštním režimem připravovali od rána na odpolední akci “Čarodějnice a oslav 1.Máje”. Babičky ozdobily májku, připravovali se také čarodějnice. Odpoledne bylo pěkné počasí k posezení venku před budovou DS Panorama. Podávalo se občerstvení-grilovaly buřty, čepovalo pivo k lepšímu trávení a… pokračujte ve čtení Čarodějnice a 1. máj

Společenská hra “KUFR” – DS Panenská + DS Panorama

Tento rok společným akcím moc nepřál, a tak byli všichni moc rádi, že se toto setkání mohlo uskutečnit. Senioři se poctivě připravovali pod vedením svých šikovných aktivizačních pracovnic paní Jany Floriánové a paní Renaty Dvouleté. Babičky z DS Panenská pro své spoluhráče upekly něco dobrého, všichni se před hrou posilnili, a pak už se jen… pokračujte ve čtení Společenská hra “KUFR” – DS Panenská + DS Panorama