Panorama

aktuality pro Panoramu

Turnak “Kufr” v DS Panorama

Setkání klientů tří domovů se v únoru konalo v DS Panorama. Sešlost je vždy velmi příjemným setkáním známých a přátel. Společně se „utkali“ při hře „Kufr“. Byla tréma, ale všichni to bravurně zvládli.

Turnaj ve stolních hrách

Setkání seniorů všech tří domovů bylo přátelské. Někteří se navzájem znají, a tak jsou pro ně tato vzájemná setkání o to radostnější. Soutěžilo se v dámě, prší, žolících a Člověče nezlob se. Výherci obdrželi diplom a balíček a všichni ostatní diplom za účast. Setkání bylo moc příjemné, souboje férové a nikdo nebyl zraněn 😊.

Sportovní den v DS Kurojedy

Krásný slunečný den 23. 6. si senioři ze všech domovů společně užívali v DS Kurojedy, kde pro ně byl připraven „Sportovní den“. Navštívit seniory a zasoutěžit si také přijely děti z DD Tachov. Setkali se přátelé, kteří se dlouho neviděli, kdo chtěl a zvládl zasoutěžil si v připravených sportovních disciplínách. Soutěžící, ale i obecenstvo, se svých úkolů zhostili s vervou, a tak bylo potřeba se řádně posilnit připraveným občerstvením. Vítězové z jednotlivých disciplín obdrželi diplomy a dárek.

Napsali o nás v Tachovském deníku – odkaz na článek zde.

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/hrali-obri-clovece-nezlob-se-seniori-v-kurojedech-meli-sportovni-den-20220625.html

Besídka dětí z MŠ Stadtrodská

Dne 25.5.2022 proběhla Besídka dětí z MŠ Stadtrodská v Domově seniorů Panorama, oddělení Domov pro seniory a oddělení Domov se zvláštním režimem. Senioři se na vystoupení dětí moc těšili, po dlouhé Covidové pauze. Děti seniorům předvedly, co se ve školce s pedagogickým personálem naučily- zazpívaly hezké písničky za doprovodu kytary, zatancovaly. Nakonec rozdaly babičkám a dědečkům srdíčka, kytičky vyrobené z papíru. Taktéž naši senioři na svých aktivitách vytvořili pro děti Šmoulí vesničku. Tu předali dětem s poděkováním, že na ně děti nezapomínají.

Turnaj společenských her pro DS Panorama a DS Panenská

Dne 17.5.2022 se uskutečnil turnaj společenských her v DS Panorama. Na turnaj byli pozváni klienti z DS Panenská. Zúčastnili se klienti z oddělení Domova pro seniory a z oddělení Domova se zvláštním režimem. Klienti měli na výběr hrát prší, žolíky a člověče nezlob se. U každého stolu probíhala soutěž o první místo, vítězovi byla předána náležitá cena. Po skončení turnaje všichni dostali malé občerstvení a kávu.

Čarodějnice a 1. máj

Dne 29.5.2022 se senioři v DS Panorama, oddělení Domov pro seniory a oddělení Domov se zvláštním režimem připravovali od rána na odpolední akci “Čarodějnice a oslav 1.Máje”. Babičky ozdobily májku, připravovali se také čarodějnice. Odpoledne bylo pěkné počasí k posezení venku před budovou DS Panorama. Podávalo se občerstvení-grilovaly buřty, čepovalo pivo k lepšímu trávení a k tomu všemu nám přijela s doprovodným nástrojem zahrát a zpívat p. Mgr. Pospíšilová, s sebou měla krásnou harmoniku. Hráli se známé lidové písně a Hašlerovy písně, blízké našim seniorům, tedy s nadšením si zazpívali také. Májku jsme postavili, čarodějnici vystavili a krásně jsme si svátky jara užili.

Společenská hra “KUFR” – DS Panenská + DS Panorama

Tento rok společným akcím moc nepřál, a tak byli všichni moc rádi, že se toto setkání mohlo uskutečnit. Senioři se poctivě připravovali pod vedením svých šikovných aktivizačních pracovnic paní Jany Floriánové a paní Renaty Dvouleté. Babičky z DS Panenská pro své spoluhráče upekly něco dobrého, všichni se před hrou posilnili, a pak už se jen bavili a smáli. Nikdo se výzvy nezalekl a každý si odnesl pamětní list. Moc se těší na další společná setkání a všichni doufají, že se budou moci scházet častěji.

Projekt DM drogerie – Propojujeme generace

Mimořádná akce se nám vydařila ještě než vypukla celosvětová pandemie. Zapojili jsme se do projektu DM drogerie – Propojujeme generace na začátku roku 2020.
Tento projekt regionálních Deníků a společnosti DM drogerie pomáhá propojení lidí různého věku, Deníky prostorem na svých stránkách a DM drogerie penězi.
Hlasování začalo na webu Tachovského deníku v pátek 21. 2. 2020 a pokračovalo do neděle 1. 3. 2020. Kdo získal nejvíce pozornosti čtenářů tohoto webu dostal finanční dar.
Do soutěže se zapojily další dva domovy – Domov seniorů Panenská a Dům s pečovatelskou službou Stříbro. Hlasování mezi tachovskými domovy bylo velice vyrovnané, hlasoval, kdo mohl, do poslední chvíle to bylo velice napínavé.
DS Panorama zvítězilo a získalo finanční dar.
Společnými silami jsme zorganizovali plánovanou akci „Sportovní hry seniorů a dětí 2020“, kterou jsme chtěli uskutečnit poslední květnový den 2020.
Vzhledem k nouzové situaci-celosvětová pandemie Covid-19 se akce musela odložit. Na den D jsme si počkali do 29.9.2021. Zapojeni byli děti z mateřské školy, paní učitelky, personál DS Panorama, senioři. Hudební produkcí nás doprovázel p. Milan Mudroch.
Děti a senioři soutěžili v pěti disciplínách- společnými silami montovali šrouby, házeli míčkem na terč, chytali rybičky, házeli míč do basketbalového koše a házeli kroužky na kolík. Děti a senioři byli odměněni medailí, děti pamětním listem, bonbóny a od seniorů malým pleteným medvídkem, který seniorky vlastnoručně vyrobily. Poté se mohli všichni občerstvit u švédského stolu.
Jsme velice rádi, že se tento ten uskutečnil, generace se propojily a všichni byli veselí.
Tímto děkujeme všem zaměstnancům DS Panorama, paním učitelkám, dětem, p. Mudrochovi.

2021-09-16 Zámek Kynžvart a posezení v Golf Clubu

Jako výlet pro letošní rok si senioři vybrali prohlídku zámku Kynžvart. Zúčastnili se senioři všech domovů – DS Panenská, DS Kurojedy, DS a DZR Panorama. Prohlídka byla velmi pěkná a výklad průvodců perfektní. Po prohlídce senioři poseděli v nedalekém Golf Clubu na kafíčku se zákuskem. I přes trochu deštivé počasí se výlet moc vydařil. Cestou zpět panovala v autobuse skvělá nálada a zpívalo se.

Moc děkujeme průvodcům za krásnou prohlídku zámku a obsluze v Golf Clubu za příjemné prostředí a vlídnost.

Den s námi a rodinou

Tento den byli pozváni senioři z domovů na celodenní akci Den s námi a rodinou. Dětský domov v Tachově měl připravený program se stanovišti, hudebními vystoupeními místních i jiných interpretů. Senioři se těšili hlavně na vystoupení samotných účinkujících, dětí a a jejich vychovatelů, vystoupení hudebního souboru Kaštánek. Dudácké kroje, písně, hudební nástroje a tance dětí. Senioři se setkali z domovů Panorama a Panenská. Hodovali, pili a dobře se bavili. Ohodnotili akci za vydařenou a hezké zpestření sobotního dne. Příště pojedou rádi zas.