Get Adobe Flash player

O poradně

Cílem poradny je získání nebo obnovení schopnosti nalézt řešení v nepříznivé sociální situaci; poskytnutí informace, která rozšíří možnost rozhodovat o věcech souvisejících se stávající situací; zvýšit, obnovit nebo udržet kvalitu života, rozvinout nebo upevnit sociální dovednosti; zvýšit schopnost prosazovat svá práva a oprávněné zájmy; odstranit bariéry; zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů, generačních  sporů,  rozvodů  a  porozvodových  těžkostí,  nevěry,  uspořádání  vzájemných vztahů.

Poradenství  probíhá  formou  individuálních  konzultací,  párových  či  rodinných  sezení. Konzultace mohou být vedeny i anonymně. Na rodinnou poradnu je možné se obrátit i formou e-mailu.

Druh soc. služby: Odborné sociální poradenství

Cílová skupina: jednotlivci, páry a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou nebo neumí řešit vlastními silami (rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, osoby v krizi a senioři).

Identifikátor služby: 5661639

 

Provozní doba poradny:

Sobota 09:00–17:30 hod.

Objednání konzultace je možné telefonicky (777 483 083) nebo prostřednictvím E-mailu (rod. poradna@csstachov.cz)

Poradna sídlí v objektu Domova pro seniory PANENSKÁ 2068, Tachov.

Нaptonomie – tajemná síla doteku

Нaptonomie

Haptonomie – síla doteku

Haptonomie nejen pomáhá usnadnit komunikaci, ale také přispívá k rozvoji smyslových orgánů dítěte, a tím stimuluje fyzický a duševní vývoj. “Otec” haptonomie je holandský fyzioterapeut Franz Veldman. Pro haptonomii je podstatná   komunikace rodičů se svým dítětem, používání různých druhů doteku: líbání, poplácávání, hlazení atp.. Ale může to být i jednoduchý bzučivý zvuk písně, poslech hudby nebo jen jemná komunikace s dítětem. Úkolem rodičů je  navázaní blízkého kontaktu s dítětem.

Jaký to má význam?

Haptonomie je nastavena tak, aby rodičům pomohla navázat blízký citový vztah se svým dítětem. Rozvoj v atmosféře lásky  tvoří základní pocit bezpečí. Bylo zjištěno, že děti narozené po haptonomických sezeních méně pláčí, jsou klidnější, lépe překonávají životní obtíže. Kromě toho tyto děti brzy projevují svou individualitu a nezávislost. Haptonomie nejen pomáhá usnadňovat komunikaci, ale také přispívá k rozvoji smyslových orgánů dítěte, a tím stimuluje fyzický a duševní vývoj.

“Sandspiel” – terapie hrou v písku

haptonomie

Sansdpiel terapie

  • Autorkou “Sand terapie” je švýcarská psycholožka Dora Kalff.
  • Jedná se o diagnosticko-terapeutickou metodu.
  • Vlastníma rukama vytvořený svět uvnitř nádoby s pískem pomáhá nalézat nový náhled na situaci člověka.
  • Terapie může  mít individuální, rodinnou  i skupinovou formu.
  • Je možné pracovat s malými dětmi (od dvou let věku) i  s dospělými.
  • Terapie umožňuje zklidnění psychiky, zvládnutí úzkostných stavů a stresových situací.
  • Je podpůrným prostředkem při řešení vztahových rodinných, partnerských i pracovních problémů.