Vystoupení dětí z DOZP Milíře v DS Panorama

K Mezinárodnímu dni žen  a nejen pro ně vystoupily v našem domově seniorů Panorama děti z Milířů. Zatančily, zazpívaly, přednesly a nakonec se vzájemně se seniory obdarovaly malými dárky. Příjemné zpestření a společný zážitek.