28.11.2020 Rozsvícení vánočního stromu DS Panorama, oddělení Domov seniorů a oddělení Domov se zvláštním režimem

Letos opět byl rozsvícen vánoční strom před budovou DS Panorama. Senioři se museli obejít bez svých rodinných příslušníků kvůli pandemii COVID- 19. Paní vedoucí domova řekla pár slov k zahájení adventního času a klienti byli pohoštěni- vánočním “svařákem”, štolou a příjemnou náladou. Zněly vánoční koledy. Na naše seniory také myslely děti z MŠ Stadtrodská, děti z DD Tachov a děti z ZUŠ Tachov, přispěly krásnými obrázky, vzkazy a přáníčky.  Moc jim za podporu děkujeme.