Sčítání lidu, domů a bytů 2021

V současné době probíhá celostátní Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné a týká se nás všech.

Domov pro seniory je samostatný sčítací obvod. Obyvatelé Domova tak budou sečteni přímo v Domově. Individuální domluvou se pak řeší postup u obyvatel, kteří mají soudem ustanoveného opatrovníka.

Sčítáním obyvatel Domova je jako Sčítací komisař Českého statistického úřadu pověřena paní Bc.Veronika Zemanová. Sčítání osob se v Domově provádí na tzv. Listinných sčítacích formulářích, které budou předávány obyvatelům od 19. dubna do 26. dubna 2021.

V případě dotazů ke sčítání obyvatel v Domově se můžete obrátit na paní Zemanovou – 773 744 196.