Opatření k realizaci vycházek klientů

V souladu s Mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 jsou umožněny vycházky klientům mimo objekt nebo areál zařízení za následujících podmínek:

  • Domov povede evidenci vycházek klientů.
  • Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu do domova bude umístěn do izolace. Do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude za další 3 až 4 dny zopakován. V případě negativních výsledků obou testů bude klient za 6 až 7 dní umístěn zpět do svého pokoje.

Pozn.: Do izolace bude umístěn rovněž klient, který již prodělal onemocnění COVID-19.

  • Umístění do izolace se podle tohoto nařízení netýká klientů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
  • V průběhu vycházky bude klient používat svůj vlastní respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru.

Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Aktualizováno dne 13. dubna 2021