Opatření k realizaci vycházek klientů

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 jsou umožněny vycházky klientům mimo objekt nebo areál zařízení a to po dobu trvání nouzového stavu za následujících podmínek:

  • Domov povede evidenci vycházek klientů.
  • Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu do domova bude umístěn do izolace. Do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude za další 3 až 4 dny zopakován. V případě negativních výsledků obou testů bude klient za 6 až 7 dní umístěn zpět do svého pokoje.

Pozn.: Do izolace bude umístěn rovněž klient, který již prodělal onemocnění COVID-19.

  • V průběhu vycházky bude klient používat svůj vlastní respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru.

Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Aktualizováno dne 22. prosince 2020