Opatření k realizaci návštěv klientů

Opatření k realizaci návštěv klientů

  • Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, podrobí se měření tělesné teploty, vyplní čestné prohlášení a zapíše se do knihy návštěv.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorech zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel. V případě vícelůžkových pokojů je nutný souhlas ostatních spolubydlících s konkrétní návštěvou.
  • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.
  • Návštěvy uvnitř domova musí mít roušku a rukavice.

Dále

  • Pokud bude deštivé počasí – stanoviště pod střechou nebo v altánu.
  • Jednotlivé návštěvy budou začínat denně od 13:00 do 15:30 hodin.
  • Maximální počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na počet dva.
  • Návštěvu je nutno telefonicky objednat u sociální pracovnice příslušného domova.

Návštěvníci jsou povinni:

  • Při příchodu do domova oznámit návštěvu u sociální pracovnice příslušného domova.

Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Aktualizováno dne 30. července 2020