Get Adobe Flash player

Opatření k realizaci návštěv klientů

V souladu s „Mimořádným opatřením“ ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020:

 • Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 a podrobí se měření tělesné teploty.
 • Pokud je to možně, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

Dále

 • Pokud bude deštivé počasí – stanoviště pod střechou nebo v altánu.
 • Jednotlivé návštěvy budou začínat denně od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin.
 • Doba trvání návštěvy bude cca 30 minut.
 • Maximální počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na počet dva.
 • Návštěvu je nutno telefonicky objednat u sociální pracovnice příslušného domova.
 • Návštěvu bude organizovat vždy zaměstnanec příslušného domova.
 • Imobilní klienti budou vysazování do křesel a návštěva bude taktéž probíhat pouze venku, pokud to jejich zdravotní stav umožní.

Návštěvníci jsou povinni:

 • Objednat si termín návštěvy u sociální pracovnice příslušného domova.
 • Balíčky pro klienty odevzdávat při příchodu zaměstnanci domova, musí jít o potraviny trvanlivé a balené tak, aby bylo možné je ošetřit dezinfekcí.
 • Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Výjimka:

 • Ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí konkrétního domova, může být návštěva umožněna již na jednolůžkovém pokoji klienta. V případě vícelůžkových pokojů je nutný souhlas ostatních spolubydlících s konkrétní návštěvou.

Aktualizováno dne 7. července 2020