Opatření k realizaci návštěv klientů

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1264 ze dne 30.11.2020 jsou umožněny návštěvy za následujících podmínek:

  • Návštěva doloží doklad o tom, že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Návštěva doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.

Domov umožní návštěvám, které nesplňují výše uvedené podmínky, aby se před návštěvou otestovaly přímo u nás antigenním testem POC. Testování je bezplatné.

  • Každá návštěva je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, podrobí se měření tělesné teploty, vyplní Čestné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údajů a zapíše se do knihy návštěv.
  • Návštěva bude probíhat v místnosti vyčleněné pro tento účel nebo v jednolůžkových pokojích a to pouze v případě, že se jedná o ležícího klienta.

Dále:

  • Návštěva se objedná výhradně u sociální pracovnice v pracovní dny od 8:00 do15:00 hodin.
  • Návštěvy budou probíhat denně od 13:00 do 15:00 hodin.
  • Návštěva se dostaví o 15 až 20 minut dříve, Sociální pracovnice předá tiskopisy k vyplnění a poté je proveden POC test všeobecnou sestrou.
  • Počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na počet dva; v trvání návštěvy maximálně 15 až 20 minut.

Návštěva je povinna:

  • Mít svůj vlastní respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru a oznámit návštěvu u sociální pracovnice příslušného domova.
  • Při vstupu do domova si vydezinfikovat ruce a projít dezinfekční rohoží.

Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Aktualizováno dne 4. prosince 2020