Opatření k realizaci návštěv klientů

V souladu s Mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 jsou umožněny návštěvy za následujících podmínek:

 • Návštěva doloží doklad o tom, že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Návštěva se prokáže vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
 • Návštěva doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.

Domov umožní návštěvám, které nesplňují výše uvedené podmínky, aby se před návštěvou otestovaly přímo v domově antigenním POC testem. Testování je bezplatné.

 • Každá návštěva je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, podrobí se měření tělesné teploty, vyplní Čestné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údajů a zapíše se do knihy návštěv.
 • Návštěva bude probíhat v místnosti vyčleněné pro tento účel, v případě příznivého počasí ve venkovních prostorech nebo v jednolůžkových pokojích a to pouze v případě, že se jedná o ležícího klienta.

Dále:

 • Návštěva se objedná výhradně u sociální pracovnice v pracovní dny od 8:00 do15:00 hodin.
 • Návštěvy budou probíhat denně od 13:00 do 15:00 hodin.
 • Návštěva se dostaví o 15 až 20 minut dříve, Sociální pracovnice předá tiskopisy k vyplnění a poté je proveden POC test všeobecnou sestrou.
 • Počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na počet dva; v trvání návštěvy maximálně 15 až 20 minut.

Návštěva je povinna:

 • Mít svůj vlastní respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru a oznámit návštěvu u sociální pracovnice příslušného domova.
 • Při vstupu do domova si vydezinfikovat ruce.

Veškeré mimořádné situace budou řešeny vždy s vedoucími jednotlivých domovů.

Aktualizováno dne 13. dubna 2021