Vystoupení hudební skupiny Galaxie v DS Panorama 2019

V dopoledních hodinách přijela naše klienty potěšit hudební skupina Galaxie. Společné zpívání známých písní se klientům velice líbilo. Někteří si také zatančili. Bylo to příjemně strávené dopoledne.