Vystoupení dětí ze ZŠ Tachov Hornická v DS Panorama

22. 3. 2017 se uskutečnilo v DS Panorama vystoupení dětí ze ZŠ Tachov, Hornická (žáci 3. Třídy)  – jarní vystoupení (básničky, písně, hra na flétnu). Senioři byli s vystoupením spokojeni, líbilo se. Na závěr děti obdarovaly všechny zúčastněné seniory vyrobenou květinou z papíru.