Vánoční besídka dětí MŠ Stadtrodská v DS Panorama 2018

Děti z mateřské školy si pro seniory připravily vystoupení, pásmo písniček, tanců, básniček. Rozesmály a potěšily tak naše babičky a dědečky. Nakonec se vzájemně obdarovali malými dárky.