Sportovní hry v DS Panorama

Dne 26. 8. 2015 se v domově konaly „Sportovní hry“ na zahradě u altánku. Účastnili se klienti z obou oddělení domova.  Klienti si sportovní hry užili ve slunném odpoledni.

Sportovní klání se konalo v těchto disciplínách –  hod gumovkou,  kroužky, míčkem do tlamy a v pétanque.

Výsledky ze všech 4 disciplín se sečetli a 3 klienti obdrželi diplom a cenu.