Sportovní den s dětmi z MŠ

Klienti DS Panorama trávili 16.04.2024 aktivně svůj volný čas při sportovních hrách. Na různých stanovištích spolu s dětmi z MŠ Stadtrocká plnili rozmanité sportovní úkoly.