Slavnostní otevření reminiscenční místnosti v DS Panorama 2018

Dne 30. 01. 2018 byla pro naše seniory slavnostně otevřena reminiscenční místnost.