Rozloučení s létem 2020 v DS Panorama, 22.09.2020, oddělení Domov pro seniory, oddělení Domov se zvláštním režimem

Za doprovodu hudebního programu Pavla Novohradského se klienti rozloučili s létem. Posezení proběhlo s občerstvením. Klienti dostali chlebíček, zákusek, kávu, čaj, minerálku a pivo. Na průběžné dotazování, jak jsou s akcí spokojeni odpověděli, že se jim moc líbí. Společně si zazpívali a zpěv také podpořili potleskem. Dokonce došlo i na taneční kreace.