Projekt DM drogerie – Propojujeme generace

Mimořádná akce se nám vydařila ještě než vypukla celosvětová pandemie. Zapojili jsme se do projektu DM drogerie – Propojujeme generace na začátku roku 2020.
Tento projekt regionálních Deníků a společnosti DM drogerie pomáhá propojení lidí různého věku, Deníky prostorem na svých stránkách a DM drogerie penězi.
Hlasování začalo na webu Tachovského deníku v pátek 21. 2. 2020 a pokračovalo do neděle 1. 3. 2020. Kdo získal nejvíce pozornosti čtenářů tohoto webu dostal finanční dar.
Do soutěže se zapojily další dva domovy – Domov seniorů Panenská a Dům s pečovatelskou službou Stříbro. Hlasování mezi tachovskými domovy bylo velice vyrovnané, hlasoval, kdo mohl, do poslední chvíle to bylo velice napínavé.
DS Panorama zvítězilo a získalo finanční dar.
Společnými silami jsme zorganizovali plánovanou akci „Sportovní hry seniorů a dětí 2020“, kterou jsme chtěli uskutečnit poslední květnový den 2020.
Vzhledem k nouzové situaci-celosvětová pandemie Covid-19 se akce musela odložit. Na den D jsme si počkali do 29.9.2021. Zapojeni byli děti z mateřské školy, paní učitelky, personál DS Panorama, senioři. Hudební produkcí nás doprovázel p. Milan Mudroch.
Děti a senioři soutěžili v pěti disciplínách- společnými silami montovali šrouby, házeli míčkem na terč, chytali rybičky, házeli míč do basketbalového koše a házeli kroužky na kolík. Děti a senioři byli odměněni medailí, děti pamětním listem, bonbóny a od seniorů malým pleteným medvídkem, který seniorky vlastnoručně vyrobily. Poté se mohli všichni občerstvit u švédského stolu.
Jsme velice rádi, že se tento ten uskutečnil, generace se propojily a všichni byli veselí.
Tímto děkujeme všem zaměstnancům DS Panorama, paním učitelkám, dětem, p. Mudrochovi.