Příprava na velikonoční svátky v DS Panorama 2019

Senioři Domova seniorů Panorama, z oddělení Domov pro seniory a oddělení se Zvláštním režimem pletli pomlázky, vyráběli kraslice, povídali si o tradicích, vzpomínali na mládí.