Přednáška „ Ptáčci ve městě“ v DS Panorama

Ve čtvrtek 4. 8. 2016 se v jídelně DS Panorama konala přednáška „ Ptáčci ve městě“ s RNDr. Pavlem Řepou. Zvolené téma se seniorům líbilo.  K besedě nechybělo ani malé občerstvení a všichni odcházeli spokojeni.