Přednáška na téma Titanic

Dne 04.04.2024 napjatě poslouchali klienti DS Panorama přednášku paní Bc. Dany Šimkové na téma Titanic.