Přednáška hasičského záchranného sboru v DS Panorama

Dne 31. 3. 2015 se v domově konala přednáška Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov.

Klientům byly promítány ukázky, kdy může dojít k nebezpečí požáru. Zároveň byly klientům podávány otázky, na které aktivně klienti odpovídali. Při správné odpovědi dostal klient malou upomínku na přednášku.