Předání přání klientům od dětí z MŠ Stadtrodská v DS Panorama 2020

I v těchto těžkých časech – Covid – 19 – do Domova seniorů Panorama putovaly dárečky, které vyrobily děti společně s učitelkami již na konci února 2020 , děti chtěly dárečky osobně předat našim klientům 05. 03. 2020 na plánované besídce v DS Panorama. Ta se bohužel z důvodu vypuknutí epidemie Covid – 19 a zákazu návštěv v DS Panorama od 02. 03. 2020 neuskutečnila. Dne 06. 03. 2020 tyto dárečky přinesla paní učitelka a předala je sociální pracovnici. Za dodržení přísných hygienických postupů byly dárky ošetřeny (vydezinfikovány) a odloženy na doporučenou dobu. Dárky byly seniorům předány v budově DS Panorama sociálními pracovnicemi k prvnímu jarnímu dni – 20. 03. 2020. Klienti dětem moc děkují za podporu, dárky je velice potěšily. Samozřejmě by se raději s dětmi setkali osobně, ale to bohužel nyní není možné. Už se však všichni moc těší na společná setkání.