Oslava 1. máje v DS Panorama 30. 4. 2020

První společná kulturní akce za přísných opatřeních COVID- 19 pro seniory oddělení Domov seniorů a oddělení Domov se zvláštním režimem. V zahradě zazněly písně v podání Pavla Novohadského. Při této příležitosti bylo klientům nabízeno občerstveni- opékání buřtů, zpěv, tanec, hudba. Akce se vydařila, senioři i personál byli potěšeni z této akce.