Návštěva klientů z DS Panorama v MŠ Stadtrocká

Dne 13.03.2024 se vydali klienti DS Panorama na návštěvu do MŠ Stadtrocká. S dětmi tvořili klienti velikonoční dekorace. Děti také předvedly klientům, co nového se naučily – zatančily, přednesly říkanky a zazpívaly. Naši klienti se seznámili s interaktivní tabulí, kterou v MŠ využívají k výuce.