Mikulášská nadílka v DS Panorama 2018

Domov seniorů Panorama navštívili Mikuláš, čert a anděl. Každý senior v domově byl navštíven a obdarován balíčkem a vlídným slovem.  Potěšeni byli všichni. Senioři byli šťastní, oči jim zářily. Tímto děkujeme zástupcům hypermarketu Tesko, za tuto akci a obdarování, na které se velkou měrou podíleli.