Hudební vystoupení p. Pecháčka dne 14.9.2020 v DS Panorama, oddělení Domov pro seniory a oddělení Domov se zvláštním režimem.

Klienti se zúčastnili venkovní akce, na které vystupoval bývalý člen skupiny Patrola Šlapeto p. Vladimír Pecháček. Společně zavzpomínali na nejznámější “šlapeťácké”, staropražské, lidové a také oblíbené písně písně Karla Hašlera. Někteří účastníci také p. Pecháčka doprovodili svým zpěvem. Akce měla úspěch a všichni byli moc spokojení, proto také na konci odměnili účinkujícího bouřlivým potleskem.