Hraní za plotem- Symfonický orchestr v DS Panorama 20. 5. 2020

Pošmurné odpoledne klientům zpříjemnilo vystoupení Symfonického orchestru. Muzikanti zahráli skladby vážné hudby, jak pro seniory oddělení Domov seniorů před budovou, tak pro seniory oddělení Domov se  zvláštním režimem za plotem.